• jzconsulting.info@gmail.com
 • 27883621
 1. Par līdzsvaru starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem. Jānis Zeltiņš un Jana Samuša. Jurista vārds. 2018.gada 9.janvāris Nr.2.

 2. Pievienotās vērtības nodokļa kompensēšana zemes nomas tiesiskās attiecībās 2.daļa. Jānis Zeltiņš. Žurnāls “Bilances Juridiskie padomi”. 2018.gada aprīlis Nr.4.

 3. Sprieduma izpildes izdevumi izpildot nolēmumu par prasības nodrošinājumu. Jānis Zeltiņš. Žurnāls “Bilances Juridiskie padomi”. 2018.gada septembris Nr.9.

 4. Par likumdevēja problēmām, līdzsvarot zemes un daudzdzīvokļu māju īpašnieku tiesības. Jānis Zeltiņš un Jana Samuša. Jurista vārds. 2019.gada 20.augusts Nr.33.

 5. Apdrošinātāju regresa prasību tiesiskais pamats. Jānis Zeltiņš. Žurnāls "Bilances Juridiskie padomi". 2019.gada 4.septembris Nr.9.

 6. Zemes nomas prasījumiem piemērojams Komerclikuma saīsinātais noilguma termiņš. Jānis Zeltiņš. Žurnāls "Bilances Juridiskie padomi". 2020.gada jūlijs Nr. 7.

 7. Pievienotās vērtības nodokļa kompensēšana zemes nomas tiesiskajās attiecībās. 3 daļa. Jānis Zeltiņš. Žurnāls "Bilances Juridiskie padomi". 2020.gada oktobris Nr. 10.

 8. Atšķirīga tiesu nostāja apdrošinātāju regresa prasībās pret dzīvojamo māju pārvaldniekiem. 2.daļa. Jānis Zeltiņš. Juridiskie padomi 31.05.2022.

 9. Grozījumi piespiedu nomas regulējuma. Jānis Zeltiņš. Juridiskie padomi 01.12.2021.

 10. Atšķirīga tiesu nostāja apdrošinātāju regresa prasībās pret dzīvojamo māju pārvaldniekiem. Jānis Zeltiņš. Juridiskie padomi 02.11.2021.

 11. Pašvaldība kā īres līguma subjekts. Jānis Zeltiņš. Jurista vārds. 26.10.2021.

 12. Komunikācijas, kas atrodas mājas pārvaldnieka atbildības zonā. Jānis Zeltiņš. Juridiskie padomi 31.01.2024.

 13. Materiāla stāvokļa izvērtējums. Jānis Zeltiņš. Juridiskie padomi 29.02.2024.

 14. Dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības noteikt pienākumu maksāt nokavējuma procentus vai līgumsodu. Jānis Zeltiņš. Juridiskie padomi 02.04.2024.