• jzconsulting.info@gmail.com
  • 27883621

Par Mums

Juridisko pakalpojumu birojs SIA “JZConsulting” sniedz daudzpusīgus juridiskos pakalpojumus ikvienam klientam.

Uzņēmumam ir plaša pieredze dažādās jomās.

Sniedzam konsultācijas, sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju, pārstāvam klientu intereses un risinām citus juridiskus jautājumus.

 

Mūsu vīzija:

Kvalitatīvi strādāt savu klientu interesēs un neatlaidīgi panākt viņu mērķus.

 

Mūsu misija:

Uzklausīt savus klientus un palīdzēt atrast vajadzīgo risinājumu. Uzklausot klienta vēlmes, mēs virzāmies uz to īstenošanu.

 

Mūsu vērtības: 

1.       Atbildība – ar lielāko atbildības sajūtu veicam ikvienu darbu, lai gala rezultātā klients justos aizsargāts.

2.       Kvalitāte – kvalitatīvi sniegt juridisko palīdzību ikvienai fiziskai un juridiskai personai.

3.       Elastīgums – esam gatavi klientu lietās atrast labākos problēmsituācijas atrisinājumus.

4.       Godīgums – likumā noteiktajos ietvaros palīdzam piemeklēt atbilstošākos juridiskos risinājumus dažādās situācijās.

 

 

Mēs vienmēr esam klienta pusē! 

Darbības jomas

Apdrošināšana Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Parādu piedziņa Piespiedu noma
Administratīvas tiesības Būvniecība
Nekustamais īpašums Publiskais iepirkums
Cedēto prasījumu strīdi Līgumu sagatavošana
Uzņēmuma reģistrācija Ģimenes tiesības
Datu aizsardzība Pārstāvība tiesā