• jzconsulting.info@gmail.com
  • 27883621

Jaunumi

JZ Consulting

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs

Kopš 28.12.2022 JZ Consulting ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem piedāvājam bezmaksas sākotnējo konsultāciju juridiskajos jautājumos.

Veiksmīgs rezultāts Latvijas Republikas Senātā

Veiksmīgi palīdzējām klientam ar kasācijas sūdzību atcelt nelabvelīgo Rīgas apgabaltiesas 2022.gada 13.oktobra spriedumu. Latvijas Republikas Senāts lietā Nr.C68239020, SKC-247/2023 secinājis, ka ievadventilis ir nedalāmi saistīts ar kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām, proti, ir daļa no mājas kopējās ūdens apgādes sistēmas, līdz ar to kopīpašumā esošajā daļā ietilpst viss ūdensvads līdz ievadventilim jeb noslēgarmatūrai, ieskaitot to. Minētās komunikācijas atrodas mājas pārvaldnieka atbildības zonā, un individuālu dzīvokļa īpašnieku nav pamata vainot saimnieciskuma trūkumā to bojājuma gadījumā.

Lēmums par pagaidu uzturlīdzekļu piedziņu

Veiksmīgi palīdzējām klientam panākt pagaidu uzturlīdzekļu piedziņu. Ar Rīgas rajona tiesas 2024.gada 12.janvāra lēmumu civillietā noteikts pagaidu uzturlīdzekļu apmērs līdz cita nolēmuma pieņemšanai lietā.

Publikācija „Komunikācijas, kas atrodas mājas pārvaldnieka atbildības zonā"

Žurnālā „Bilances juridiskie padomi" 31.01.2024 sniegts atskats uz iepriekšējo tiesu praksi un pievērsta dzīvokļu īpašnieku, pārvaldnieku un tiesnešu uzmanību jaunākajām tiesu prakses atziņām, jo iepriekš jautājumā par ievadventili likumīgā spēkā stājušiess spriedumi, kuros tiesa noraida apdrošinātāju regresa prasības pret pārvaldnieku, jo atzīst, ka ievadventilis ir atzīstams par atsevišķā īpašuma elementu.

Izlīgums lietā par uzturlīdzekļu piedziņu

Palīdzējām klientam panākt izlīgumu lietā par uzturlīdzekļu piedziņu. Puses spēja atrast kompromisu un vienojas par uzturlīdzekļu apmēru. Ar Rīgas pilsētas tiesas 2024.gada 2.februāra lēmumu civillietā apstiprināts pušu izlīgums.

Publikācija „Materiāla stāvokļa izvērtējums"

Žurnālā „Bilances juridiskie padomi" 29.02.2024 pievērsta uzmanību problēmai, kas saistīta ar materiāla stāvokļa vērtējumu un nepilnībām tiesiskajā regulējumā. Sniegts atskats uz izveidojušos judikatūru.

Publikācija „Dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības noteikt pienākumu maksāt nokavējuma procentus vai līgumsodu"

Žurnālā „Bilances juridiskie padomi" 02.04.2024 sniegts atskats uz iepriekšējo judikatūru un pievērsta dzīvokļu īpašnieku, pārvaldnieku un tiesnešu uzmanību jaunākajām tiesu prakses atziņām, jo iepriekš jautājumā par nokavējuma procentiem un līgumsodu pastāvēja atšķirīga tiesu prakse.

 

Lēmums par nokavēta procesuālā termiņa atjaunošanu

Palīdzējām klientam panākt nokavēto procesuālo termiņu atjaunošanu sūdzības iesniegšanai administratīvā pārkāpuma lietā. Sniedzam juridisko palīdzību un ar 2024.gada 11.aprīļa Zemgales rajona tiesas (Tukumā) lēmumu tika atjaunots nokavētais procesuālais termiņš.

 

Prasība par zaudējumiem noraidīta

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2024.gada 15.aprīļa spriedumu tika noraidīta prasība daļa par zaudējumu piedziņu no dzīvokļa īpašnieka. Zaudējumus piedzina no dzīvojamās mājas pārvaldnieka, jo apelācijas instances tiesa konstatēja pārvaldnieka neattaisnotu bezdarbību pildot obligātās apsaimniekošanas darbības. Tādējādi palīdzējām klientam pierādīt, ka zaudējumi, kas radušies nav jāatlīdzina klientam (dzīvokļa īpašniekam), bet pārvaldniekam.

 

Par patvaļīgu būvniecību

Palīdzējām klientam jautājuma par iespējamu patvaļīgu būvniecību. Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde 2024.gada 26.aprīlī patvaļīgo darbu veicējam uzlika pienākumu iesniegt būvprojektu vai atjaunot iepriekšējo stāvokli.

 

Spriedums laulības šķiršanas lietā

Palīdzējām klientam sagatavot dokumentus, nodrošinot pārstāvību tiesā. Ar Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) 2024.gada 10.maija spriedumu šķirta laulība. Laulātajiem bija pastāvīgās dzīvesvietas atšķirīgās valstīs un tie bija atšķirīgu valstu pilsoņi.

 

Izlīgums lietā par uzturlīdzekļu piedziņu

Palīdzējām klientam panākt izlīgumu lietā par uzturlīdzekļu piedziņu. Puses spēja atrast kompromisu un vienojas par uzturlīdzekļu apmēru. Ar Rīgas rajona tiesas 2024.gada 15.maija lēmumu civillietā apstiprināts pušu izlīgums.